MBO4 Opleiding tandartsassistent – BBL en 3e leerweg

Loading...

Je bent al enige tijd met veel plezier werkzaam als tandartsassistent. Je bent zonder diploma Tandartsassistent gestart en hebt intussen al veel geleerd, voornamelijk van je collega’s. Nu begint het te kriebelen en zou je graag eens echt willen weten hoe het zit en hoe je wellicht je werk nog beter, gemakkelijker en efficiënter kunt doen.

Je bent al enige tijd met veel plezier werkzaam als tandartsassistent en wilt dit ook blijven voorzetten. Je hebt gehoord dat naar de toekomst toe een mbo-4 opleiding sterk gewenst/ mogelijk verplicht wordt. Je maakt je zorgen om de toekomstige eis van verplichte mbo 4-scholing. Er is inderdaad veel in beweging in de markt waarbij beroepsorganisaties en inspecties stelling nemen en je wilt hierop anticiperen.

Het werken in een tandartspraktijk lijkt je wel wat, het werk vind je interessant, je werkt immers graag met mensen/wilt graag mensen helpen, bent nauwkeurig, kunt goed samenwerken en bent leergierig. Maar hoe ga je je carrière nu verder vormgeven?

In alle bovenstaande gevallen biedt Dentallect met een goede en leuke opleiding uitstekende mogelijkheden om snel goede stappen te zetten voor een vliegende start!

KLIK HIER

Heb je interesse in de mbo 4-opleiding of wil je jezelf aanmelden voor de opleiding?

KLIK HIER

Waarom kiezen voor een mbo 4-opleiding Tandartsassistent?

Vele mogelijkheden

Als tandartsassistent heb je een zeer belangrijke rol in de praktijk. Je ondersteunt niet alleen de tandarts (of orthodontist of kaakchirurg) bij het tandheelkundig werk,  je hebt daarnaast ook een belangrijke organiserende en coördinerende functie. Soms kan je ook zelfstandig behandelingen uitvoeren. Het is en blijft daarmee een leuk boeiend en zeer dynamisch vak met vele mogelijkheden.

Zelfvertrouwen

Indien je goed opgeleid bent, wordt het beroep niet alleen leuker, je krijgt ook meer zelfvertrouwen en de samenwerking met de tandarts en collega-assistenten verloopt soepeler en gemakkelijker. Hierdoor kun je het werk met meer gemak en souplesse uitvoeren. De kwaliteit van het werk gaat omhoog, het contact met patiënten verbetert, waardoor hun tevredenheid stijgt. Daarnaast zullen alle vervolgopleidingen gemakkelijker verlopen.

Erkend diploma

In de markt vindt er een ontwikkeling plaats die maakt dat het hebben van een officieel erkend diploma steeds belangrijker wordt.

MBO4 tandartsassistent

Wat is er zo bijzonder aan Dentallect?

Een uitgekiende combinatie tussen klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars maakt het leren gemakkelijk, overzichtelijk en zeer efficiënt. De video’s zijn uitgekiend en zeer beeldend. Het resultaat is dat overdracht van kennis gemakkelijker en sneller gaat. Daarnaast is het aantrekkelijker en leuker dan enkel het volgen van klassikaal onderwijs. Bovendien is het onderwijsprogramma reeds geëvalueerd en doorontwikkeld.

De mbo 4-lessen van Dentallect zijn goed opgebouwd, uitermate praktisch en “to the point”. Dit maakt dat ze goed te begrijpen zijn en je snel tot de essentie kan doordringen. Zaken die niet in standaard opleidingstrajecten zitten, maar wel essentieel zijn voor het goed functioneren in de praktijk, komen juist bij Dentallect wel aan bod. De theorie die noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren en vereist is in het kader van een mbo 4-opleiding wordt op een heldere en illustratieve wijze behandeld, ondersteund met 3D-animaties en demonstraties in de praktijk.

Na de intake en inschrijving kun je direct beginnen met het volgen van de lesvideo’s. Omdat je niet hoeft te wachten totdat de klassikale lessen beginnen, verlies je geen tijd. De lesvideo’s omvatten het grootste gedeelte van het programma en zullen een uitstekende ondersteuning zijn om je, op welk moment dan ook, een stevige goed opgebouwde start te geven.

De klassikale lessen starten twee keer per jaar, hier kun je naadloos bij aanhaken.

Door de uitgekiende mix van klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars kan je voornamelijk studeren op tijden die jou uitkomen. Daarnaast kan je veel vanuit huis doen, zodat je weinig reistijd hebt. Daarnaast kan je de lessen zo vaak als nodig herhalen, zodat je de informatie in eigen tempo volledig tot je kunt nemen.

Dentallect kent onderstaande deelcertificaten die gekoppeld zijn aan examens:

 • Tandheelkunde voor receptionisten en assisterenden
 • Infectiepreventie<
 • Röntgenologie
 • Praktijk
 • Communicatie, kwaliteit en organisatie
 • Specials (Implantologie, orthodontie, etc.)

Deze deelcertificaten sluiten niet alleen aan bij de mbo 4, vereisten maar ook bij de dagelijkse tandartspraktijk waarin ze van grote waarde zijn. Het voordeel van deze deelcertificaten is dat ze 5 jaar geldig blijven zodat je later, indien je je opleiding om wat voor reden dan ook tijdelijk stopt,  je opleiding nog altijd met een officieel erkend diploma kunt afronden.

Hoe lang duurt de opleiding en hoe ziet de opleiding eruit?

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

De opleiding Tandartsassistent wordt aangeboden in de zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Hierbij moet je naast de opleiding ook in een praktijk werkzaam zijn om vaardigheden op te doen en kennis te kunnen toepassen.

3e leerweg

Naast de BBL-opleiding kent Dentallect ook de 3e leerweg. Dit is een nieuwe wettelijke mogelijkheid om een erkend diploma te halen in minder contacturen en leerjaren dan in de beroepsbegeleidende leerweg. De weg naar het examen kun je, indien je dit aankunt, versneld doorlopen. Deze leerweg is met name interessant als je enkele jaren ervaring hebt als Tandartsassistent en met minder lessen en begeleiding in staat bent om naar het examen toe te werken. Tijdens een intake wordt bepaald of deze opleidingsvorm daadwerkelijk bij je past.

MBO4 tandartsassistent

Tijdsduur en opbouw

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit een beroepsspecifiek deel dat uit de volgende onderdelen bestaat:

 • video-e-learning (56 modules)
 • klassikale bijeenkomsten (30 dagdelen)
 • practica in de tandartspraktijk (10 dagdelen)
 • webinars / huiswerkbegeleiding (80 dagdelen)
 • beroepspraktijkvorming: Naast bovenstaand opleidingsdeel ben je minimaal 27 uur per week aan het werken/leren in een tandartspraktijk. Aan dit onderdeel zijn opdrachten en checklists verbonden om er zorg voor te dragen dat de stof beter beklijft. Dit leren in de praktijk noemen wij ‘beroepspraktijkvorming’ (bpv) en is erg van belang voor het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en de juiste beroepshouding. Bij dit onderdeel word je door Dentallect intensief begeleid.

Naast het beroepsspecifieke deel kennen we het generieke deel dat uit de volgende onderdelen bestaat:

 • Nederlands
 • Engels
 • rekenen
 • loopbaan en burgerschap

Deze vakken zijn verplicht voor een mbo 4-diploma  en tellen mee voor het eindresultaat van je opleiding. Een uitzondering hierop vormt de module rekenen, waarvoor je wel het examen moet afleggen, , maar waarvan het resultaat (nog) niet meetelt. Bij loopbaan en burgerschap heb je een inzetverplichting en krijg je geen cijfer.

MBO4 tandartsassistent

Wat is de inhoud van de opleiding?

Deze worden nader bepaald.
Burgerschap deel 1 politiek-juridisch mbo 4
Burgerschap deel 2 economisch mbo 4
Burgerschap deel 3 sociaal-maatschappelijk mbo 4
Burgerschap deel 4 vitaliteit mbo 4
Burgerschap deel 5 loopbaan mbo 4

MBO examentrainer Nederlands 3F: lezen en luisteren
MBO examentrainer Nederlands 3F: schrijven
MBO examentrainer Nederlands 3F: gespreksvaardigheid en spreekvaardigheid

Engels niveau 3F
Examentrainer Engels niveau 3F
Rekenen getallen niveau 3F
Rekenen verhoudingenniveau 3F
Rekenen meten en meetkunde niveau 3F
Rekenen verbanden niveau 3F

Welke examens moet ik afleggen?

Dentallect kent 6 examens waarvoor je ook een deelcertificaat kunt halen:

 1. Tandheelkunde voor receptionisten en assisterenden
 2. Infectiepreventie
 3. Röntgenologie
 4. Praktijk
 5. Communicatie, kwaliteit en organisatie
 6. Specials (Implantologie, orthodontie, etc.)

 

Naast bovenstaande examens is er een proeve van bekwaamheid. Een proeve van bekwaamheid is een afsluitende toets in een realistische context, waarmee wordt vastgesteld of je de beroepscompetenties in voldoende mate beheerst en goed weet toe te passen.

Hiernaast zijn er ook examens voor Nederlands, Engels en rekenen.

Wat als ik voor een examen zak?

De kans hierop is niet groot indien je het Dentallect-programma serieus doorloopt. De modules kennen veel oefenmomenten. Daarnaast wordt iedere module afgesloten met een eindtoets. Ook is er gedurende de opleiding voldoende tijd ingeruimd om modules te herhalen. Naast deze opzet worden de modules ook klassikaal herhaald. Al deze zaken bij elkaar opgeteld maken dat de kans op zakken erg klein wordt. Mocht je toch gezakt zijn, geen nood, je kunt altijd een herexamen aanvragen en deze vrij vlot doen, omdat Dentallect meerder examenmomenten per jaar kent.

Onderwijs, kwaliteit en inhoud

Evaluaties

De modules van Dentallect zijn gemaakt door tandartsen die het beroep uitoefenen. Alle modules zijn uitgebreid geëvalueerd door assistenten (in opleiding) en door tandartsen. Klik hier om de evaluaties te bekijken.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de opleiding. Hiernaast is Dentallect aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad van Training en Opleiding).

Samenstelling inhoud

Alle erkende mbo-opleidingen vallen onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De inhoud van het lesprogramma is gebaseerd op het Kwalificatiedossier van de beroepsopleiding die wettelijk wordt vastgesteld. Op basis hiervan maakt ieder opleidingsinstituut een eigen programma. Het programma van Dentallect is door tandartsen en onderwijskundigen ontwikkeld en staat daardoor zeer dicht bij de dagelijkse praktijk waarin je komt te werken of al werkt.

Veel gestelde vragen / FAQ

Voor het intakegesprek maak je een afspraak in Delft. Soms is het handiger om een Skypeafspraak te maken.

We bespreken dan je wensen en kijken of deze opleiding ook goed bij je past.

Verder komen andere belangrijke zaken aan de orde zoals het werk wat je momenteel doet, je ervaring, je vooropleidingen, etc. Daarnaast zal een aantal toetsen op het gebied van taal en reken afgenomen worden om in te schatten welk niveau je al beheerst.

We onderscheiden de volgende toelatingseisen:

Eisen vooropleiding:

 • beschikt over een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg; of
 • een bewijs heeft dat de eerste drie leerjaren van de havo met gunstig gevolg zijn doorlopen of;
 • een voor het beroep relevant mbo-diploma op niveau 3 bezit;

Eisen werkomgeving

 • werkzaam is of wordt in een Tandartspraktijk dat een erkenning heeft als leer-werkbedrijf;

Leeftijdseis

 • tenminste 17 jaar is.

Naast de formele eisen kijken we samen of de opleiding bij je past.

In sommige gevallen is het mogelijk een vrijstelling voor de lessen en/of een examen te krijgen.

Behalve voor een instellingscertificaat van Dentallect, waarbij het examen in een gecontroleerde omgeving is afgenomen, zijn er op voorhand geen garanties te geven ten aanzien van vrijstellingen. Per geval beslist de examencommissie.

De opleiding start in januari 2017 en in september 2017.

Werkplek

Ja, binnen de BBL-leerweg is een werkurenverplichting opgenomen. De praktijk waar je werkt moet daarnaast voldoen aan de eisen van een erkend leerbedrijf.

De beroepspraktijkvorming kan alleen plaatsvinden bij een praktijk die erkend is als  leerbedrijf. De praktijk kan deze erkenning aanvragen via de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor meer informatie: www.s-bb.nl

Dentallect heeft een groot netwerk ter beschikking en kan jou hierbij mogelijk helpen. Zelf kan je natuurlijk veel doen om een werkplek te vinden. Wij adviseren je hier graag in.

De begeleiding wordt verzorg door:

 • de praktijkopleider (medewerker van de praktijk waar je werkt)
 • de praktijkbegeleider (een docent van Dentallect)

Je krijgt uitsluitend praktijkgerichte opdrachten die aantonen dat je de stof beheerst. Alle opdrachten staan vermeld in het BPV-handboek en het digitale platform waarin je voortgang nauwkeurig wordt bewaakt.

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Onderdeel Kosten
Inschrijfgeld € 100,-
Lesgeld 1e studiejaar € 2.400,-
Lesgeld 2e studiejaar € 2.400,-
Examens (per examen) € 185,-
PVB (slotexamen in de praktijk) en afronding € 500
Catering: koffie en thee inbegrepen

Omdat het om een erkende BBL of 3e leerweg opleiding gaat, waarin je kunt werken en geld kunt verdienen naast het studeren, stelt de overheid geen studiefinanciering ter beschikking.

De kosten van de opleiding kunnen doorgaans door de werkgever of de deelnemer bij de belastingopgave afgetrokken worden. Voor de exacte en actuele fiscale mogelijkheden kun je het beste contact opnemen met de belastingtelefoon 0800 – 0543 of een belastingadviseur.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dit doen zij door middel van  subsidies. In dit geval gaat het om de subsidieregeling praktijkleren.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijk voor de begeleiding van een student. De praktijk krijgt dus de subsidie. De maximale subsidie bedraagt € 2.700,- per jaar per student. De subsidie aanvragen kan via www.rvo.nl/praktijkleren.

Je kunt je (toekomstige) werkgever op deze mogelijkheid wijzen, zodat het grootste deel van de opleiding gesubsidieerd wordt.

Bij Dentallect betaal je per onderdeel, zodat de kosten automatisch verdeeld worden over de periode van 2 jaar. Hiernaast kent Dentallect geen andere betalingsregelingen.